Server České hory
Reklama
Server Alpské.cz Server Alpské.cz Server Alpské.cz
KřížkyKřížky

Nahrát fotku

Křížky


Národní přírodní památka Křížky leží mezi obcí Prameny a Nová Ves. Byla vyhlášena v roce 1962 a je součástí hadcového území (hadec - tmavá přeměněná hornina), největšího v Čechách.
Název lokality Křížky je podle tří křížků, které zde byly vztyčeny na vrcholku pahorku v roce 1859. Hned vedle křížků je deska s z leštěného hadce s vyznačenými směry na významné výškové dominanty (na Vladař, Klínovec, atd.).
Národní přírodní památka Křížky není přístupná veřejnosti. Na živiny chudém substrátu se vytvořila specifická rostlinná společenstva s mimořádně vzácnými druhy. Roste zde rožec kuříčkolistý, který nelze nikde jinde na světě nalézt než v této rezervaci. Kromě skalní vegetace rostou na hadcích společenstva keříků, např. vřesovec pleťový nebo zimostrázek alpinský. Pro regeneraci vřesovišť a posílení populace zdejšího endemitu - rožce kuřičkolistého je část území spásávána stádem ovcí a koz.
V blízkosti silnice Prameny - Nová Ves najdete dvě informační tabule – jedna je pro Křížky a druhá tabule je věnována přilehlé Upolínové louce. V blízkosti vede cyklistická trasa č. 2135.
 


Tři křížky
  
VrcholReklama
Server Alpské.cz Server Alpské.cz Server Alpské.cz

TOPlist